Kính gửi :  SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA (KHU VỰC MIỀN BẮC)

Căn cứ các Quy chế của Bộ GD&ĐT, Quy định của Học viện về tổ chức đào tạo, thi- kiểm tra hệ đại học từ xa; Căn cứ mục tiêu- yêu cầu và lịch học, lịch thi của kỳ thi chính thứ nhất của lớp sinh viên;

Pḥng Đào tạo Đại học từ xa yêu cầu sinh viên làm và nộp bài thu hoạch của môn học, cụ thể theo các yêu cầu  sau :

1- Đề bài : Mỗi môn học, học phần Sinh viên phải làm bài trả lời 2 câu hỏi dưới dạng tiểu luận môn học

– Câu 1 : Sinh viên chọn 1 trong 5 câu ở mục Câu 1

– Câu 2 : Sinh viên chọn 1 trong 5 câu ở mục Câu 2

(Danh mục các môn học và câu hỏi xem phần Thông tin học tập > Lịch thi)

2- Yêu cầu về kết quả bài thu hoạch:

– Bài làm thực hiện có độ dài tương đương từ 10-20 trang khổ A4.

– Bài làm có thể đánh máy (hoặc phải viết tay theo yêu cầu của đề bài).

– Những bài làm có sự sao chép giống nhau trên 50% sẽ không đạt.

3- Thời hạn nộp bài :   Trước ngày :  28/02/2006

(Một số lớp có hạn nộp muộn hơn, xem chi tiết phần Lịch thi)

4- Hình thức nộp bài : Sinh viên có thể gửi bài làm theo các hình thức sau: Thư đảm bảo/Thư chuyển phát nhanh EMS/Thư điện tử/Nộp trực tiếp (lưu ý cả thời gian gửi bài qua đường Bưu điện).

5- Địa chỉ nộp bài:  (đề gửi GVCN lớp)

– Thư bưu chính : Phòng Đào tạo Đại học từ xa- Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, Km10 Đường Nguyễn Trăi – Hà Đông, Hà Tây.

    – E-mail: theo địa chỉ e-mail của GVCN lớp.

Kết quả chấm bài thu hoạch của môn học sẽ được Pḥng Đào tạo ĐHTX công bố  trước ngày thi  (1 tuần) của môn học đó trên Website.

Sinh viên không nộp bài đúng thời hạn, hoặc bài thu hoạch không đạt sẽ không đủ điều kiện dự thi, kiểm tra kết thúc môn học học phần.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA