PDA

View Full Version : de thi mon tieng anh chuyen nganh


thangpv106dt372
08-31-2007, 10:09 PM
ba con oi, em thay mon tieng anh chuyen nganh thi hoi khoai mot chut, ko co trong de cuong may, tinh hinh mon do moi nguoi can phai co gang, cac bac can bo cang phai co gang:big_smile:
chuc moi nguoi on thi tot,
moi van de thac mac ve tat ca cac linh vuc cac mon hoc xin lien he
thangqt@gmail.com.
bạn post bài có dấu nhé.vnsơn

phamkhue
08-31-2007, 11:22 PM
em on den dau roi cho anh hoc voi.
bạn post bài có dấu nhé. vnsơn