Giáo dục từ xa

Hình thức giáo dục từ xa (viết tắt là GDTXa) thuộc phương thức giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc dân. GDTXa là một quá trình giáo dục, trong đó phần lớn có sự gián cách giữa người dạy và người học về mặt thời gian và không gian.

Người học theo hình thức GDTXa chủ yếu là tự học qua học liệu như giáo trình, băng hình, băng tiếng, đĩa CD-ROM, phần mềm vi tính, bằng việc sử dụng các phương tiện nghe nhìn cá nhân, phát thanh, truyền hình, các tổ hợp truyền thông đa phương tiện, mạng Internet dưới sự tổ chức, trợ giúp của Nhà trường. GDTXa lấy tự học là chính, đòi hỏi người học phải tự giác, kiên trì và quyết tâm cao để hoàn thành chương trình học tập của mình.

Mục tiêu, đối tượng đào tạo

Cung cấp cơ hội học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành và khả năng nghiên cứu sáng tạo ở bậc đại học cho các đối tượng có nhu cầu học tập theo hình thức GDTXa, đặc biệt là cán bộ, công nhân viên và người lao động ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá của đất nước.

Nội dung chương trình và văn bằng đại học từ xa

 1. Chương trình giáo dục đại học theo hình thức GDTXa (gọi tắt là đại học từ xa) có khối lượng, nội dung và cấu trúc kiến thức tương đương với chương trình giáo dục đại học hệ chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện).Bắt đầu từ năm 2005, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ tổ chức đào tạo hệ đại học theo hình thức giáo dục từ xa kết hợp mạng tin học-viễn thông (đại học qua mạng). Các ngành đào tạo bao gồm :

– Cử nhân Quản trị kinh doanh

– Kỹ sư Công nghệ thông tin, và

– Kỹ sư Điện tử-Viễn thông.

 1. Người tốt nghiệp được Học viện cấp bằng tốt nghiệp đại học, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng như văn bằng tốt nghiệp đại học của các loại hình giáo dục khác.

Quy trình đào tạo đại học từ xa : Gồm 5 công đoạn chính.

 1. Đăng ký kế hoạch học tập:đầu khoá học và trước mỗi kỳ thi, sinh viên phải làm bản đăng ký kế hoạch học tập toàn khoá và cho từng học phần của riêng mình (học theo hình thức nào, bắt đầu từ bao giờ, đăng ký thi vào thời điểm nào, mua loại học liệu gì,..).
 2. Tự học có hướngdẫn, bao gồm 2 quá trình.
 3. a) Sinh viên tự nghiên cứu, tự học thông qua hệ thống học liệu như giáo trình, băng hình, băng tiếng, đĩa CD-ROM, phần mềm vi tính,… bằng việc sử dụng các phương tiện nghe nhìn cá nhân, phát thanh, truyền hình, mạng tin học – viễn thông.
 4. b) Sinh viên học phụ đạo, tham gia các diễn đàn học tập và làm bài tập dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Giảng viên và Cố vấn học tập hoặc qua mạng tin học-viễn thông.
 5. Thực hành-thực tập:đối với học phần có yêu cầu về thực hành, thực tập theo nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của môn học, ngành học.
 6. Thi, kiểm tra kết thúc học phần. Mỗi năm, sinh viên phải tập trung 2 đến 3 lần tại Học viện hoặc Trạm giáo dục từ xa của Học viện ở địa phương để tham dự các kỳ thi.
 7. Thi và công nhận tốt nghiệp: thực hiện theo quy chế chung của Bộ Giáo dục-đào tạo.

Tổ chức đào tạo

 1. Khoá học : là thời gian được thiết kế để sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo của một ngành nhất định.
 2. a) 5.5 năm (10 kỳ thi chính) đối với người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT), Trung học chuyên nghiệp (THCN) hoặc tương đương.
 3. b) 3.5 năm (6 kỳ thi chính) đối với người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành hoặc bằng tốt nghiệp đại học cùng nhóm ngành.
 4. Học viện tổ chức đào tạo đại học từ xa theo học chế  tín chỉ, tuỳ ngành đào tạo, sinh viên phải hoàn thành số tín chỉ tích luỹ tối thiểu được thiết kế từ 180 đến 200 tín chỉ. Sinh viên được quyền đăng ký rút ngắn thời gian đào tạo tối đa 1 năm (2 kỳ thi chính) hoặc kéo dài tối đa 3.5 năm (6 kỳ thi chính) so với quy định.

Tổ chức tuyển sinh

Để theo học đại học qua mạng, người học chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (không phải thi tuyển sinh), xét tuyển nhằm mở rộng đầu vào, tạo thêm cơ hội học tập cho mọi người theo hướng học thường xuyên, học ở mọi lúc, mọi nơi.

1-NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

– Thời gian đào tạo :   5.5 năm  

– Cấu trúc chương trình :

+ Kiến thức giáo dục đại cương         :  81 tín chỉ

+ Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  : 134 tín chỉ

Bấm vào đây để xem chi tiết khung chương trình đào tạo ngành CNTT

 

2-NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

– Thời gian đào tạo :   5.5 năm  

– Cấu trúc chương trình :

+ Kiến thức giáo dục đại cương         :  76 tín chỉ

+ Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  : 136 tín chỉ

Bấm vào đây để xem chi tiết khung chương trình đào tạo ngành ĐTVT

 

3-NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

          – Thời gian đào tạo :   5.5 năm  

– Cấu trúc chương trình :

+ Kiến thức giáo dục đại cương         :  77 tín chỉ

+ Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  : 125 tín chỉ

Bấm vào đây để xem chi tiết khung chương trình đào tạo ngành QTKD