Kính gửi :  SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA (KHU VỰC MIỀN BẮC)

Kế hoạch phân lớp, gọi học:

Đợt Thời gian Số lớp Các Lớp sinh viên
I 03-15/04/2006 5 –  QT105A1; QT105A2; QT105A3

–  CN 105A1; CN105A2

II 17-28/04/2006 3 –  VT105A1; VT105A2; VT105A3
III (Dự kiến đầu tháng 5) 4 –  VT105B1; VT105B2;

–  VT105B5; VT105B6.

IV (Dự kiến giữa tháng 5) 6 –  QT105B2; QT105B3; QT105B1

–  VT 105B3; CN105B1; CN105B2

V 06/04 -20/05/2006 2 – QT305A1 và CN305A1.
  Tổng số 20  

Kinh phí học liệu:

(Đối với các lớp sinh viên hệ 5 năm)

Kinh phí học liệu bao gồm tiền mua Sách hướng dẫn học tập và tiền mua đĩa CD-ROM (mỗi lớp

chỉ 01 đĩa bao gồm tất cả các văn bản hướng dẫn, Bài giảng điện tử và Sách điện tử).

TT Ngành học Kinh phí tài liệu  (5 môn, 8  quyển) Đĩa CD-ROM

(văn bản + 2 BGĐT)

Tổng cộng
1 Quản trị kinh doanh 100.000 đ 20.000 đ 120.000 đ
2 Công nghệ thông tin 100.000 đ 20.000 đ 120.000 đ
3 Điện tử viễn thông 100.000 đ 20.000 đ 120.000 đ

PH̉NG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA

Lưu ư:
-Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong giấy triệu tập gửi tới sinh viên qua đường Bưu điện sau.
– Mọi thắc mắc về thời gian, lịch học, giấy triệu tập .v.v, xin gọi về số 04-5541221 hoặc email [email protected] để được giải đáp.