TẬP ĐOÀN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ TRIỆU TẬP HỌC

(Hệ đại học từ xa khoá học: 2006-2011)

Kính gửi : Sinh viên các lớp:  VT106A5, CN106A5, QT106A6

Căn cứ chỉ tiêu tuyển mới hệ đào tạo đại học từ xa năm 2006 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện); Căn cứ Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh và kết quả xét tuyển sinh hệ đào tạo ĐHTX năm 2006 của Học viện tại Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam,

Học viện trân trọng gửi thông báo trúng tuyển và triệu tập học tới sinh viên gồm các thông tin sau

  1. Thời gian tập trung :  1 tuần, từ 20/12 đến 27/12/2006.

     Xin bấm vào đây để xem lịch học, lịch thi các lớp.

  1. Địa điểm :     Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1- Học viện Công nghệ BCVT

                           Km10, Đường Nguyễn Trãi – Hà Đông, Hà Tây.

(*)  Vì số lượng thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký, được xét trúng tuyển tại Hiệp hội không đủ để duy trì việc tổ chức lớp học lâu dài tại Hiệp hội, nên Học viện chuyển toàn bộ số thí sinh trúng tuyển về học tập tại Học viện để đảm bảo quyền lợi lâu dài của thí sinh.

  1. Khi đến tập trung, sinh viên phải mang theo:

            – Giấy thông báo trúng tuyển và triệu tập học này,

– Giấy khám sức khoẻ (nếu hồ sơ xét tuyển chưa có)

– Quyết định hoặc công văn cử đi học của cơ quan (nếu có).

  – Học phí và tiền tài liệu bao gồm:

                    * Quản trị Kinh doanh

                        + Học phí kỳ 1                                          : 710.000 đ

                        + Tiền tài liệu học tập, CD-ROM bài giảng: 150.000đ

                        + Tiền làm thẻ sinh viên                              : 10.000 đ

                    * Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông

                        + Học phí kỳ 1                                          : 745.000 đ

                        + Tiền tài liệu học tập, CD-ROM bài giảng: 150.000đ

                        + Tiền làm thẻ sinh viên                              : 10.000 đ

– Tiền ăn, nghỉ trong thời gian tập trung (nếu sinh viên ở xa): Lưu ý do điều kiện ký túc xá của Học viện còn hạn chế, đề nghị thí sinh chủ động liên hệ trước nơi ăn, nghỉ để đảm bảo việc tập trung học tập đạt kết quả. (Hướng dẫn về nơi ăn nghỉ)

Học viện yêu cầu sinh viên thông báo Giấy triệu tập (*) này với Cơ quan quản lý của mình (nếu có); bố trí, sắp xếp thời gian và công việc để có mặt đúng thời gian. Sinh viên nào đến tập trung muộn hoặc không đến phải tự chịu trách nhiệm về kết quả và kế hoạch học tập của mình theo quy chế đào tạo.

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

 (*) Giấy triệu tập đã được gửi trực tiếp cho sinh viên qua đường Bưu điện.