TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC MỞ LỚP HỌC NGOÀI GIỜ

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh đăng ký học hệ đại học từ xa là những người vừa đi học và đi làm, ở các tỉnh lân cận và tại Hà Tây, Hà Nội.

Từ khoá tuyển sinh năm 2006, Học viện sẽ tổ chức các lớp đại học từ xa học và thi kiểm tra vào thời gian ngoài giờ hành chính.

Hình thức học:  có 2 lớp

–         Học vào ngày thứ 7 (cả ngày) & Chủ nhật  (buổi sáng)

–         Học vào buổi tối 2, 4, 6 và 3, 5, 7 (từ 17h30 đến 21h00)

Thời gian học:

Mỗi kỳ học sẽ tập trung khoảng 2,5 tháng để học, ôn tập và thi

Địa điểm học:

Cơ sở Đào tạo tại Hà Đông, Km10 Đường Nguyễn trãi, Hà đông, Hà tây

Đăng ký học:

Thí sinh đăng ký nguyện vọng học ngoài giờ hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Điều kiện mở lớp:  Có ít nhất 50 thí sinh đăng ký học/lớp.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA