Tin tức

Đào tạo từ xa

Hình thức giáo dục từ xa (viết tắt là GDTXa) thuộc phương thức giáo dục không chính quy trong hệ…

E-Ptit

Nơi chia sẻ kiến thức lập trình và xu hướng công nghệ mới nhất

Our Courses

Quản Trị Kinh Doanh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH GỒM NHỮNG GÌ Cấu trúc kiến thức của chương trình…

Công Nghệ Thông Tin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CNTT GỒM NHỮNG GÌ - Khối kiến thức giáo dục đại cương           : 81 tín chỉ…

Điện Tử Viễn Thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG GỒM NHỮNG GÌ - Khối kiến thức giáo dục đại cương           : 76 tín chỉ…