B/ Phân lớp học viên chi tiết:

1/ Hệ 5 năm:

Ngành Mă – Tên lớp Số lượng

học viên

Đối tượng học viên Số lớp học phần Đợt tập trung kỳ I
 

 

CNTT

CN205A1 55 Bằng PTTH – THCN 1 Đợt 2
CN205A2 54 Bằng PTTH – THCN 1
CN205C1 54 Bằng CĐ- ĐH 1
CN405A1 72 Bằng PTTH – THCN (TTGDTX An Giang) 1 Đợt 5
Tổng 235   4  
 
 

 

QTKD

QT205A1 61 Bằng PTTH – THCN 1  

 

Đợt 3

QT205A2 61 Bằng PTTH – THCN 1
QT205A3 61 Bằng PTTH – THCN 1
QT205A4 61 Bằng PTTH – THCN 1
QT205A5 61 Bằng PTTH – THCN 1
QT205A6 61 Bằng PTTH – THCN 1  

Đợt 4

QT205A7 61 Bằng PTTH – THCN 1
QT205C1 65 Bằng ĐH – CĐ 1
QT205C2 65 Bằng ĐH – CĐ 1
QT405A1 81 Bằng PTTH – THCN (TTGDTX An Giang) 1 Đợt 5
Tổng 638   10  
 
 

 

 

 

ĐTVT

VT205A1 64 Bằng PTTH – THCN 1  

 

 

Đợt 1

 

VT205A2 64 Bằng PTTH – THCN 1
VT205A3 63 Bằng PTTH – THCN 1
VT205A4 63 Bằng PTTH – THCN 1
VT205C1 56 Bằng ĐH – CĐ 1
VT405A1 50 Bằng PTTH – THCN (TTGDTX An Giang) 1 Đợt 5
Tổng 360   6  
TỔNG CỘNG 1.233   14  

 

2/ Hệ 2,5 năm:

Ngành Mă – Tên lớp Số lượng

học viên

Đối tượng học viên Số lớp học viên Ghi chú
CNTT CN205B1 77 Bằng CĐ chuyên ngành 1 Đợt 6
Tổng 77   1  
 
QTKD QT205B1 63 Bằng CĐ chuyên ngành 1 Đợt 6
Tổng 63   1  
 
 

 

ĐTVT

VT205B1 66 Bằng CĐ chuyên ngành 1  

 

Đợt 7

VT205B2 66 nt 1
VT205B3 66 nt 1
VT205B4 66 nt 1
Tổng 264 nt 4  
TỔNG CỘNG 404   26  

 

II/ Kế hoạch gọi khai giảng, nhập học:

1>. Địa điểm tập trung và học tập:

Hội trường A, Cơ sở Học viện tại Quận 1

– Số 11 Nguyễn Đ́nh Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh

2>. Thời gian tập trung kỳ thứ 1: (05 ngày)

Đợt gọi Thời gian gọi học Số lớp học viên Số lượng học viên
1.        12/12/2005

→ 16/12/2005

5 310

 

2.        19/12/2005

→ 23/12/2005

3

 

163

 

3.        26/12/2005

→ 30/12/2005

5 305

 

4.        09/01/2006

→ 13/01/2006

4 252

 

5.        16/01/2006

→ 20/01/2006

3

(tập trung tại Trung tâm GDTX tỉnh An Giang)

203

 

6.        20/02/2006

→ 24/02/2006

2 140
7.        27/02/2006

→ 03/03/2006

4 264
Tổng cộng: 26 1637

3>. Nội dung thực hiện trong kỳ tập trung học kỳ thứ nhất:

_ Ngày tập trung thứ nhất và thứ hai : Thủ tục nhập học

+ Nộp hồ sơ nhập học.

+ Nộp học phí.

+ Nhận: Sổ tay sinh viên, Lịch hướng dẫn học tập, Thẻ sinh viên, Tài liệu học tập.

+ Đăng kư kế hoạch học tập toàn khoá, đăng kư học phần kỳ thứ 2.

_ Sáng ngày thứ ba: Khai giảng khóa học & học Quy chế/Quy định.

_ Chiều ngày thứ ba và cả ngày thứ tư, thứ năm: học viên dự hướng dẫn học tập đầu kỳ (5 môn).

Kính tŕnh Phó Giám đốc duyệt cho phép triển khai thực hiện.

                                                                        KT.TRƯỞNG PHÒNG QLĐT-TTTL

                                                                                              PHÓ PHÒNG

                                                                                                       (đã ký)

 

 

                                                                                              Nguyễn Thế Tài

 

PHÓ GIÁM ĐỐC – PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TẠI TPHCM

(đă duyệt)

 

 

 

TS. LÊ QUỐC CƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *