Học viện sẽ gửi Giấy thông báo trúng tuyển và triệu tập học của đợt tập trung tới từng thí sinh qua đường Bưu điện

Thí sinh nào ở gần có thể liên hệ trực tiếp để lấy giấy triệu tập.

Thí sinh bấm vào các đường links để xem danh sách và các thông tin hướng dẫn