TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG I

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH TẬP TRUNG HỌC KỲ 2 – ĐỢT 4 – HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA KHÓA 1

– Thời gian         :   29/5 – 10/ 06/2006

– 6 lớp sinh viên        :  QT105B1; QT105B2; QT105B3; CN105B1; CN105B2 và VT105B3

Thời gian Lớp QT  105 B1

55 học viên

(Pḥng  học 611- A3)

Lớp QT 105 B2

52 học viên

 (Pḥng  học 601- A3)

Lớp QT 105 B3

47 học viên

 (Pḥng  học 601-A3)

Lớp CN 105 B1

 28 học viên

(Pḥng  học 609-A3)

LớpCN 105 B2

49 học viên

 (Pḥng  học 609-A3)

Lớp VT 105 B3

23 học viên

 (Pḥng học 501-A1)

Ngày 29/5 (Thứ 2) Học viên làm thủ tục nhập học
             
Sáng 30/5 (Thứ 3) Ôn : Internet và E-learning Ôn : Kinh tế chính trị Ôn : Kinh tế chính trị Ôn : Triết học Ôn : Triết học Học: Toán  kỹ thuật
Chiều 30/5 Học: L.sử các học thuyết KT Học:L.thuyết XX & TK Toán Học:L.thuyết XX & TK Toán Học: Xử lư tín hiệu số Học: Xử lư tín hiệu số Ôn : Internet và E-learning
             
Sáng 31/5 (Thứ 4) Ôn : Kinh tế chính trị Ôn : Internet và E-learning Ôn : Internet và E-learning Ôn : Vật lư A1 nghỉ Ôn : Triết học
Chiều 31/5 nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ Ôn : Vật lư A2 nghỉ
             
Sáng 1/6 (Thứ 5) Học: Kinh tế vĩ mô Học: Mạng máy tính Học: Mạng máy tính Học: Toán rời rạc 1 nghỉ Học:  xác xuất thống kê
Chiều 1/6 Học: Toán cao cấp 2 Học: Kinh tế vĩ mô Học: Kinh tế vĩ mô Thực hành: Vật lư A1 Học: Toán rời rạc 2 Học: Lư  thuyết thông tin
             
Sáng 2/6 (Thứ 6) nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ
Chiều 2/6 nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ Thi: Vật lư A2 nghỉ
             
Sáng 3/6 (Thứ 7) Thi:Int&E-learning (nhóm1) Thi:Kinh tế chính trị Thi:Kinh tế chính trị Thi: Vật lư A1 nghỉ Thi:Int & e-lear (nhóm2)
Chiều 3/6 nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ
             
Sáng 4/6 (C.Nhật) Thi:Kinh tế chính trị Thi:Int&E-learning (nhóm1) Thi:Int&E-learning (nhóm2) Thi: Triết học Thi: Triết học Thi: Triết học
Chiều 4/6 nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ
             
Sáng 5/6 (Thứ 2) Ôn : Tin học đại cương Ôn : Tin học  quản lư Ôn : Tin học  quản lư Ôn : Internet và E-learning Ôn : Internet và E-learning Ôn : Kinh tế chính trị
Chiều 5/6 Học: Mạng máy tính Học: L.sử các học thuyết KT Học: L.sử các học thuyết KT Học: Toán cao cấp  A3 Học: Toán cao cấp  A3 Học: Xử lư tín hiệu số
             
Sáng 6/6 (Thứ 3) Ôn : Triết học nghỉ nghỉ Ôn : Kinh tế chính trị Ôn : Kinh tế chính trị Ôn : Vật lư A1
Chiều 6/6 Thực hành:Tin học đại cương Ôn : Triết học Ôn : Triết học nghỉ nghỉ Thực hành: Vật lư A1
             
Sáng 7/6 (Thứ 4) Học:L.thuyết XX & TK Toán Học: Toán cao cấp 2 Học: Toán cao cấp 2 Học: Lư  thuyết thông tin Học: Lư  thuyết thông tin Học: Vật lư A2
Chiều 7/6 Thực hành:Tin học đại cương nghỉ nghỉ Học: Xác xuất thống kê Học: Xác xuất thống kê nghỉ
             
Sáng 8/6 (Thứ 5)   nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ
Chiều 8/6 Thi: Tin học đại cương nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ
             
Sáng 9/6 (Thứ 6) nghỉ Thi: Tin quản lư (nhóm 1) Thi: Tin quản lư (nhóm 2) Thi:Kinh tế chính trị Thi:Kinh tế chính trị Thi:Kinh tế chính trị
Chiều 9/6 nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ
             
Sáng 10/6 (Thứ 7) Thi: Triết học Thi: Triết học Thi: Triết học Thi:Int&E-learning (nhóm1) Thi:Int&E-learning (nhóm2) Thi: Vật lư A1
Chiều 10/6            

Ghi chú:

1/ Các buổi ôn các môn cuối kỳ 1, học đầu kỳ 2, thi hết môn Kinh tế chính trị, Triết học, Vật lư A1, Vật lư A2 tiến hành tại các pḥng học đă quy định:

   Lớp QT105B1: P.611-A3;   QT105B2 – QT105B3: P.601-A3; VT105B3: P.501-A1;  CN105B1 và CN105B2: P.609-A3

2/ Với các buổi thực hành môn Vật lư đại cương A1: tiến hành tại pḥng thực hành Vật lư 1;  Thực hành Tin học đại cương: tiến hành tại pḥng 401-A1;

3/ Các buổi  thi  các môn Nhập môn internet và E-learning, Tin học đại cương và Tin học quản lư  sẽ tiến hành tại Pḥng máy 401- nhà A1:

– Tại mỗi buổi thi sẽ chia làm 2 nhóm, Giáo viên chủ nhiệm lớp căn cứ theo lịch học vụ chung để thông báo cho học viên lớp ḿnh biết thi  vào nhóm nào.

4/ Thời gian học, ôn tập, thực hành: Sáng: 8h00 – 11h20, chiều: 13h30 – 16h50.

5/ Thời gian thi:

–         Môn Kinh tế chính trị, Triết học, Vật lư A1, Vật lư A2: Sáng bắt đầu từ 8h00, Chiều bắt đầu từ: 13h30;

–         3 môn Tin học đại cương, Tin học quản lư, Nhập môn internet :

Sáng: Nhóm 1 từ 8h00-10h00, nhóm 2: 10h00- 12h00

Chiều: Nhóm 1 từ 13h30-15h30, Nhóm 2: 15h30 – 17h30.  

                   

                                                                                                                                                        PH̉NG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA