TẬP ĐOÀN

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY TRIỆU TẬP SINH VIÊN

(TẬP TRUNG HỌC TẬP KỲ THỨ 3)

 

Kính gửi : Sinh viên các lớp:  – VT105A1VT105A2VT105A3

                                           – QT105A1QT105A2QT105A3

                                           – CN105A1CN105A2

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo hệ đại học từ xa khóa 1 (2005-2010) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và kế hoạch học tập toàn khoá của các lớp sinh viên,

Học viện thông báo triệu tập sinh viên về tập trung học tập kỳ 3 và thi kiểm tra kết thúc học phần, môn học (kỳ 2) như sau :

1. Thời gian tập trung :  2 tuần, từ 01 đến 15/10/2006.

(Làm thủ tục nhập học:  01/10/2006 (chủ nhật))

Xin bấm vào các đường links sau để xem lịch học, lịch thi các lớp:

VT105A1VT105A2;   F VT105A3

CN105A1CN105A2;  F QT105A1QT105A2QT105A3

2. Địa điểm:  Trung tâm Đào tạo BCVT 1

Km10, Đường Nguyễn Trãi – Hà Đông, Hà Tây.

3. Khi đến tập trung, sinh viên phải mang theo:

– Giấy triệu tập học kỳ 3 hoặc Giấy công lệnh (nếu có).

– Học phí và tiền tài liệu: 995.000 đ (QTKD) và 1.000.000 đ (các lớp c̣n lại), gồm:

+ Học phí của 6 môn học: 840.000 đ (và 850.000 đ)

+ Tiền tài liệu, CD-ROM bài giảng: 155.000 đ  (và 150.000 đ)

– Tiền ăn, nghỉ trong thời gian tập trung (nếu sinh viên ở xa): Lưu ư do điều kiện kư túc xá của Học viện c̣n hạn chế, đề nghị thí sinh chủ động liên hệ trước nơi ăn, nghỉ để đảm bảo việc tập trung học tập đạt kết quả. (Hướng dẫn về nơi ăn nghỉ)

Học viện yêu cầu sinh viên thông báo Giấy triệu tập (*) này với Cơ quan quản lư của ḿnh (nếu có); bố trí, sắp xếp thời gian và công việc để có mặt đúng thời gian. Sinh viên nào đến tập trung muộn hoặc không đến phải tự chịu trách nhiệm về kết quả và kế hoạch học tập của ḿnh theo quy chế đào tạo.

 

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

  

 

 (*) Giấy triệu tập đã được gửi trực tiếp cho sinh viên qua đường Bưu điện.