THÔNG BÁO

            (V/V ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG HỌC TẬP QUA MẠNG – LMS)

1- Sinh viên không đăng nhập được vào hệ thống học tập qua mạng

Thời gian qua chúng tôi nhận được một số các thắc mắc từ phía sinh viên về việc không đăng nhập được vào hệ thống học tập qua mạng, chúng tôi có ý kiến giải thích trung như sau:

– Do sinh viên chọn chức năng “Đăng nhập tự động” tại các điểm truy cập Internet công cộng hoặc máy tính có nhiều người dùng chung do vậy việc mất thông tin đăng nhập là khó tránh khỏi.

– Tài khoản LMS cấp cho các bạn sẽ được sử dụng trong toàn bộ khóa học, do vậy đề nghị các bạn quản lý, bảo mật tài khoản của mình, tránh các trường hợp thắc mắc việc quyên hoặc mất tài khoản ( đa số các tài khoản không đăng nhập được đều do các bạn quyên mật khẩu ko nhớ).