THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SINH

VÀ KẾ HOẠCH GỌI HỌC ĐỢT 1/2006 (CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG)

Ngày 11/05/2006, Hội đồng tuyển sinh hệ đại học từ xa năm 2006 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã họp, xét và thông qua danh sách

thí sinh trúng tuyển, gọi học đợt tuyển sinh thứ nhất theo kế hoạch tuyển sinh năm 2006 của Học viện.

Theo kết quả xét tuyển đợt 1 (tại Cơ sở đào tạo Hà Đông) gồm 3 đợt gọi tập trung học.

– Đợt tập trung thứ nhất: tập trung từ ngày 15/6 đến 23/6/2006.

+ 01 lớp ngành Điện tử viễn thông ( hệ 5 năm, mã hiệu lớp: VT106 A1)

+ 01 lớp ngành Công nghệ thông tin (hệ 5 năm, mã hiệu lớp: CN106 A1)

+ 01 lớp ngành Quản trị kinh doanh (hệ 5 năm, mã hiệu lớp: QT106 A1)

Học viện đã gửi Giấy thông báo trúng tuyển và triệu tập học của đợt tập trung tới từng thí sinh qua đường Bưu điện từ ngày 16/5/2006.

Thí sinh nào ở gần hoặc chưa nhận được giấy triệu tập có thể liên hệ trực tiếp để lấy giấy triệu tập.

– Đợt tập trung thứ 2: tập trung từ ngày 20 đến 28/7/2006.

+ 01 lớp ngành Điện tử viễn thông ( hệ 5 năm, mã hiệu lớp: VT106 A2)

+ 01 lớp ngành Công nghệ thông tin (hệ 5 năm, mã hiệu lớp: CN106 A2)

+ 01 lớp ngành Quản trị kinh doanh (hệ 5 năm, mã hiệu lớp: QT106 A2)

Học viện sẽ gửi Giấy thông báo trúng tuyển và triệu tập học của đợt tập trung tới từng thí sinh qua đường Bưu điện kể từ ngày 05/6/2006.

Thí sinh nào ở gần có thể liên hệ trực tiếp để lấy giấy triệu tập.

– Đợt tập trung thứ 3: tập trung dự kiến vào đầu tháng 8/2006.

+ 01 lớp ngành Điện tử viễn thông ( hệ 2,5 năm, mã hiệu lớp: VT106B1)

+ 01 lớp ngành Công nghệ thông tin (hệ 2,5 năm, mã hiệu lớp: CN106B1)

+ 01 lớp ngành Quản trị kinh doanh (hệ 2,5 năm, mã hiệu lớp: QT106B1)

Học viện sẽ gửi Giấy thông báo trúng tuyển và triệu tập học của đợt tập trung tới từng thí sinh qua đường Bưu điện kể từ ngày 20/6/2006.

Thí sinh nào ở gần có thể liên hệ trực tiếp để lấy giấy triệu tập.

Thí sinh bấm vào các đường links để xem danh sách và các thông tin hướng dẫn.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA