Đào tạo từ xa , còn được gọi là giáo dục từ xa, học trực tuyến và học trực tuyến , hình thức giáo dục trong đó các yếu tố chính bao gồm sự tách biệt vật lý giữa giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và sử dụng các công nghệ khác nhau để tạo điều kiện giao tiếp giữa học sinh – giáo viên và học sinh – sinh viên. Học từ xa theo truyền thống tập trung vào sinh viên phi truyền thống, chẳng hạn như công nhân toàn thời gian, quân nhân và những người không cư trú hoặc những cá nhân ở các vùng xa xôi không thể tham gia các bài giảng trên lớp. Tuy nhiên, đào tạo từ xa đã trở thành một phần lâu đời của thế giới giáo dục, với xu hướng tăng trưởng liên tục.